Thông Tin Liên Quan Về Thị Trường Vận Tải Biển Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Nguyên Container Bằng Đường Biển Tăng Trưởng Mạnh

Vận chuyển hàng nguyên Container bằng đường biển tăng trưởng mạnh trong năm 2018, được ghi nhận từ cục Hàng Hải Việt Nam. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận [...]

Các Loại Phụ Phí Phổ Biến Trong Vận Chuyển Container Bằng Đường Biển

Các loại phụ phí phổ biến trong vận chuyển container bằng đường biển, là 1 yếu tố phụ nhưng rất quan trọng của bảng cước phí gửi hàng trong nước và quốc tế. 1. Phí THC (Terminal Handling Charge): Phụ [...]