Vận Tải Biển Quốc Tế

Những Loại Mặt Hàng Phù Hợp Để Vận Chuyển Container

Những loại mặt hàng phù hợp để vận chuyển Container xuất nhập khẩu, phải đảm bảo những quy định của hàng hải Việt Nam và các nước trên thế giới khi thực hiện xuất - nhập. 1. Mặt hàng nào...

Vận Chuyển Hàng Hóa Nguyên Container Đi Úc Bằng Đường Biển

Vận chuyển hàng hóa nguyên Container đi Úc bằng đường biển - một dịch vụ chuyên gửi hàng nguyên Container được phát triển ngày càng mạnh trong thị trường hàng hải Việt Nam. Cước phí vận chuyển cực kỳ...